Magazyn

Działy logistyki oraz magazyn zostały wyodrębnione do osobnego punktu o powierzchni 500 m2 przy ulicy Powstańców 127 lokal nr 14.